Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Στον εισαγγελέα πόρισμα για κακοδιαχείριση στον ΕΟΤ

Ευθύνες για κακοδιαχείριση και εκτεταμένο «φαγοπότι» στον ΕΟΤ κατά τη διετία 2008-2009 επιρρίπτει το πόρισμα με τα αποτελέσματα των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το διαφημιστικό πρόγραμμα του οργανισμού.
Ο έλεγχος είχε διαταχτεί από τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος με την ανάληψη των καθηκόντων του βρέθηκε αντιμέτωπος με τρύπα άνω των 130 εκατ. ευρώ στα ταμεία του ΕΟΤ από συσσωρευμένες οφειλές προς μεγάλα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα και έντυπα. Το συγκεκριμένο πόρισμα αφορούσε τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης έργων και προμηθειών κατά τα έτη 2008 και 2009, επί υπουργίας των Αρη Σπηλιωτόπουλου και Κώστα Μαρκόπουλου αντίστοιχα, για την εκτέλεση του διαφημιστικού προγράμματος του ΕΟΤ και την προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε ήδη στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό στους υπόλογους των ποσών που ζημιώθηκε ο οργανισμός, ενώ κατόπιν εντολής του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού η διοίκηση του ΕΟΤ διέταξε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγκεκριμένες ευθύνες που φέρουν υπάλληλοι και στελέχη του οργανισμού.

Υπέρβαση 76 εκατ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του πορίσματος:

- Κατά την τελευταία τριετία, ο Οργανισμός υλοποίησε διαφημιστικές ενέργειες που υπερέβησαν κατά 76,387 εκατ. ευρώ τις εγκεκριμένες πιστώσεις των αντίστοιχων ετών.

- Οι διαφημιστικές ενέργειας τη διετία 2008-2009 πραγματοποιήθηκαν χωρίς εγκεκριμένο Διαφημιστικό Πρόγραμμα και χωρίς ανάλυση δαπανών, ενώ αντίθετα οι σχετικές αποφάσεις φαίνεται να λαμβάνονταν με αφορμή προτάσεις ενδιαφερομένων για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

- Διαπιστώθηκε ότι οι διαφημίσεις δίνονταν χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης, αλλά είτε με απευθείας αδιαφανείς αναθέσεις είτε κατόπιν διαπραγμάτευσης. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δεν υπήρχε καν έγκριση των αρμόδιων οργάνων.

- Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων ήταν μη σύννομη στις περισσότερες περιπτώσεις. Η σύνταξη και υπογραφή τους γινόταν μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. Ο ΕΟΤ υιοθέτησε την πρακτική της προχρονολόγησης των συμβάσεων για λόγους νομιμοφάνειας, πρακτική που σύμφωνα με το πόρισμα συνιστά ευθεία παράβαση του νόμου και είχε αποτέλεσμα να μη διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Οργανισμού.

- Σε πολλές περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονταν οι απαιτούμενοι όροι και ρήτρες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (εγγυητικές επιστολές, ποινικές ρήτρες κ.ά.).

- Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κατάτμησης προμηθειών και αναθέσεων υπηρεσιών, ενώ παρ' όλα αυτά η υπηρεσία δεν διατύπωνε αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις κατά την εισήγηση των σχετικών ενεργειών.

- Ακόμη και για την αξιολόγηση των προσφορών για την κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού δεν αξιοποιήθηκαν υπάλληλοι του ΕΟΤ, αλλά συγκροτήθηκε Εκτακτη Ειδική Επιτροπή από εξωυπηρεσιακούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα για τα οποία δεν προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής τους.

- Κατά πάγια πρακτική του φορέα, πρόσωπα που ορίζονταν ως μέλη των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, ορίζονταν παράλληλα και ως μέλη των επιτροπών παραλαβής, ενώ ταυτόχρονα προΐσταντο και των οργανικών μονάδων που αφορούσαν οι διαγωνισμοί και επομένως ήταν αυτοί που εισηγούνταν τη διεξαγωγή τους, καθόριζαν τους όρους και προδιαγραφές τους και εισηγούνταν για την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. Δεν υπήρχε έτσι αμεροληψία, αφού στα ίδια πρόσωπα συνέπιπταν πλέον της μίας ιδιότητας.*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου