Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Εντολή ελέγχου στη σχέση Marfin-Βατοπαιδίου!


Εντατικούς ελέγχους στις ύποπτες συναλλαγές εταιρειών και τραπεζών του ομίλου της Marfin με τους… μεγαλοεπενδυτές μοναχούς της Μονής Βατοπαιδίου, αρχίζουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν σχετικής παραγγελίας του προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, Μανώλη Όθωνα, ο οποίος τονίζει στις σχετικές επιστολές του, ότι από τα 156,9 εκατ. ευρώ που δάνεισε η Marfin Egnatia Bank στην Μονή Βατοπαιδίου, τα 115,5 επενδύθηκαν σε εταιρείες του ομίλου της Marfin!
Από τις 24 Ιουνίου, ο κ. Α. Βγενόπουλος έχει προαναγγείλει την υποβολή μηνύσεων εναντίον όσων « προσπαθούν να μας εμπλέξουν σε ”σκάνδαλα”», τονίζοντας ότι ματαιοπονούν. Μάλιστα, στην οργισμένη ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε ο κ. Βγενόπουλος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «η λάσπη δεν μας αγγίζει και η συντριπτική πλειοψηφία της Κοινής Γνώμης ξέρει γιατί γίνονται αυτές οι αισχρές προσπάθειες».
Πάντως, παρά τις «κορώνες» αυτές από τον επικεφαλής του ομίλου της MIG και της Marfin Popular Bank, ο κ. Όθωνας ζήτησε, μεεπιστολές του από τις 14 Ιουλίου προς την Επ. Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, που αποκαλύφθηκαν χθες από το «Βήμα», να διενεργήσουν διεξοδικό έλεγχο στις τουλάχιστον περίεργες συναλλαγές, οι οποίες καταγράφονται στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής και είχαν παρουσιασθεί αναλυτικά από το ”S” από τα μέσα Ιουνίου.
Στις επιστολές του, ο κ. Όθωνας καταγράφει το δανεισμό ύψους 156,9 εκατ. ευρώ από την Marfin Egnatia Bank προς την Μονή Βατοπαιδίου, καθώς και επενδύσεις που έγιναν μέσω των λογαριασμών των υπεράκτιων εταιρειών Rassadel Ltd και Μadeus, ιδιοκτησίας του οικονομικού συμβούλου της Μονής κ. Αθω Κοιρανίδη και συνδέονται με τον όμιλο της Marfin. Σημειώνει, ότι ως την ημερομηνία του τελευταίου πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2010, είχαν εξοφληθεί μόνο τα 55 εκατ. ευρώ από τα 156,9 εκατ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί. Συνολικά, από το δάνειο των 156,9 εκατ. ευρώ, τα 115,5 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε εταιρείες του ομίλου της Marfin.
Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής, που θα διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες τριών πολιτικών προσώπων για την υπόθεση του Βατοπαιδίου, ζητεί από την Επ. Κεφαλαιαγοράς πλήρη έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο σκάνδαλο του Βατοπαιδίου. Ζητεί, επίσης, να ελεγχθεί ....

πόσα συνολικά κεφάλαια αντλήθηκαν από την Marfin Egnatia για να χρηματοδοτηθεί ο όμιλος ΜΙG και να κατατεθούν στη Βουλή αντίγραφα του μετοχολογίου του ομίλου της MIG, με αναλυτικά στοιχεία μετοχών στις ημερομηνίες 30.6.2007, 31.7.2007 και 31.3.2008, καθώς και πίνακας με στοιχεία για τη διακίνηση των μετοχών το καλοκαίρι του 2007.
Επιπλέον, ζητείται έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκε η διαδικασία που ορίζει ο νόμος σχετικά με τις δραστηριότητες της υπεράκτιας Rassadel, η οποία δρα ως εγγυητής στις συμβάσεις χορηγήσεων Μarfin- Μονής Βατοπαιδίου, ενώ προβαίνει και σε σχετικές χρηματιστηριακές πράξεις. Όπως τονίζεται στην επιστολή θα πρέπει να ελεγχθεί αν υποβλήθηκαν αναφορές σχετιζόμενες με διακίνηση μαύρου χρήματος για ύποπτες συναλλαγές της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, αλλά να ελεγχθεί και η νομιμότητα των συμβάσεων. Ζητείται, επίσης, έρευνα για τις δανειακές συμβάσεις της Μονής και των δύο υπεράκτιων εταιρειών της, αλλά και των εταιρειών, εξωχώριων ή εγχώριων, με μη προσδιορισμένα συμφέροντα.
Από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο κ. Όθωνας ζητεί μεταξύ άλλων να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία που αιτιολογούν το επίμαχο δάνειο της Marfin Egnatia προς την Μονή Βατοπαιδίου, καθώς και αν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της τραπεζικής νομοθεσίας αναφορικά με τον εποπτικό προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. Οι Τράπεζες Μarfin Εgnatia και Μarfin Ρopular (με έδρα την Κύπρο) καλούνται να καταθέσουν αναλυτική κατάσταση δανείων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΙG.
Ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γ. Προβόπουλος, ερωτάται αν γνωρίζει ότι σύμφωνα με το επίσημο Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου (5.12.2008) ο Αθως Κοιρανίδης, μοναδικός μέτοχος της Rassdel, σύμφωνα με το κυπριακό υπουργείο Εμπορίου δεν διαθέτει άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Υπενθυμίζεται, ότι, σύμφωνα με το σχετικό αποκαλυπτικό δημοσίευμα του “S”, στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής σημειώνονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής, σε ό,τι αφορά την «ειδική σχέση» του ομίλου Marfin με την Μονή Βατοπαιδίου:
Κύριος χρηματοδότης της Μονής και των εταιρειών της ήταν η MARFIN EGNA ΤΙΑ ΒΑΝΚ και η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (του Ομίλου MARFIN I.G.), χορηγώντας δάνεια συνολικού ύψους 156.920.780 €, ήτοι το 90% των συνολικών δανείων. Το πιο σημαντικό όλων των δανείων που συνήψε η Μονή αποτελεί τοκοχρεωλυτικό δάνειο ύψους 80.000.000 € που χορηγήθηκε από την τράπεζα MARFIN, βάσει της από 27.6.2007 σύμβασης δανείου. Σύμφωνα με την από 24.4.2009 Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας: « ... έγιναν δύο εκταμιεύσεις ύψους 50.000.000 € και 30.000.000€.
Η πρώτη εκταμίευση χρησιμοποιήθηκε στις 28.6.2007 ως συμμετοχή για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Marfin lnvestment Group (MIG). Η δεύτερη εκταμίευση έγινε στις 12.9.2007 και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μετοχών ΟΤΕ. Οι μετοχές αυτές στην συνέχεια πουλήθηκαν στις 19.9.07 και στις 20.9.07 και το προϊόν της πώλησης, ποσού 30.129.261,74 € πιστώθηκε στο λογαριασμό 00273036021197 της εταιρείας Rassadel. Το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά με την πληρωμή των τόκων».
Δεύτερη σημαντική δανειακή σύμβαση μεταξύ Μονής και MARFIN ΕΓΝΑΤIΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., αποτελεί η από 12.12.2007 Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό για ποσό μέχρι 54.000.000 €.
Από τις ανωτέρω δύο δανειακές συμβάσεις μεταξύ Μονής και MARFIN προκαλούνται πλείστα ερωτηματικά. Η χορήγηση δανείου στη Μονή από την τράπεζα MARFIN προκειμένου να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην αγορά μετοχών αξίας 50.000.000 € της Marfin Investment Group (MIG), δεν αποτελεί συνήθη τραπεζική και χρηματιστηριακή πρακτική και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η διάθεση ποσού 30.000.000 € από το ίδιο δάνειο για την αγορά μεγάλου πακέτου μετοχών του ΟΤΕ από τη Μονή, με την υπόδειξη της MARFIN, την εβδομάδα πριν τις εθνικές εκλογές του 2007 και την πώλησή τους αμέσως μετά ης εκλογές, χρήζει επίσης περαιτέρω διερεύνησης, δεδομένου ότι την εποχή εκείνη η MARFIN συγκέντρωνε ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ μέσω του Χρηματιστηρίου.
Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των δανείων είναι ότι οι καλύψεις και οι διασφαλίσεις της τράπεζας για το δάνειο των 80.000.000 € είναι μόλις 40.322.000 €, ήτοι περίπου το 50% αντί 110% κατ' ελάχιστο που αποτελεί τη συνήθη τραπεζική πρακτική. Επιπλέον οι ως άνω δανειακές συμβάσεις δεν συμβαδίζουν με τη συνήθη τραπεζική πρακτική, αφού η τράπεζα προτείνει τις επενδύσεις και επιλέγει ο πιστούχος (ΙΜΒ), χωρίς να γίνεται προσδιορισμός ποιος θα καλύπτει ή ποια πλευρά θα ευθύνεται για τις ενδεχόμενες ζημιές των επενδυτικών επιλογών, ούτε επίσης διαφαίνεται από τους όρους της σύμβασης η πηγή αποπληρωμής τους.
Η επένδυση στην Κύπρο της RassadeI σε αμοιβαία κεφάλαια της MARFIN POPULAR ΒΑΝΚ: Η ΙΜΒ στις 12.9.2007, με το δάνειο που της χορήγησε και με την καθοδήγηση της MARFIN EGNA Τ1Α ΒΑΝΚ στην Ελλάδα, προέβη στην αγορά μετοχών του ΟΤΕ αξίας 30.000.000 €, τις οποίες πούλησε στις 19 και 20.9.2007 έναντι του ποσού των 30.129.261,74 €. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε λογαριασμό της Rassadel και το μεγαλύτερο μέρος αυτού επενδύθηκε στην Κύπρο σε αμοιβαία κεφάλαια της κυπριακής τράπεζας MARFIN POPULAR ΒΑΝΚ.
Ειδικότερα, 10.000.000 € επενδύθηκαν στο αμοιβαίο κεφάλαιο Αris Multi-Strategy Offsh, Fund EUR - Α Shares και επίσης 10.000.000 € στο αμοιβαίο κεφάλαιο MFG DIVERSIFIED STRATEGY FUND EUR- Α SHARES. Από τις δύο αυτές επενδύσεις σε ελάχιστο χρόνο, ήτοι μέχρι τις 5.12.2008, η RassadeI είχε ήδη ζημιωθεί με το ποσό των 2.050.720,47€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου